รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

Release Date : 12-06-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจที่ดินในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ และรับฟังการบรรยายสรุปที่ดินในความรับผิดชอบของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย และ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร.๑๒ หนองคาย FM 95.75 MHz ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑