เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมระหว่างศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) กองทัพอากาศ และกรมประมง

Release Date : 14-06-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับรองนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วมระหว่างศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) กองทัพอากาศ และกรมประมง

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานร่วม ระหว่างศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) กองทัพอากาศ และกรมประมง ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยมีการนำอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ของกองทัพอากาศมาทดสอบการลาดตระเวนทางอากาศ ร่วมกับเรือในทะเล ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑