รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที ๒ รับเยี่ยมคำนับจากรองผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ

Release Date : 13-06-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที ๒ รับเยี่ยมคำนับจากรองผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี เสนิส  ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ รับเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก อดิศักดิ์  แจงเล็ก รองผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ / ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดของกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๑ และคณะฯ มีกำหนดตรวจประเมินฯ ในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ ๒ ประกอบด้วย เรือหลวงคำรณสินธุ และ เรือหลวงแหลมสิงห์ ระหว่าง ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑