ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมอำลาทัพเรือภาคที่ ๓

Release Date : 18-08-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมอำลาทัพเรือภาคที่ ๓

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลาทัพเรือภาคที่ ๓ ในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑