ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมอำลาทัพเรือภาคที่ ๒

Release Date : 19-08-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมอำลาทัพเรือภาคที่ ๒

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมอำลาทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑