ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 23-08-2018 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (Navy Cyber Contest 2018) ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑