เสนาธิการทหารเรือปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (ส่วนกองทัพเรือ) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย

Release Date : 16-08-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (ส่วนกองทัพเรือ) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร (ส่วนกองทัพเรือ) ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย พร้อมเข้าเยี่ยมคำนับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโก ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑