รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

Release Date : 12-10-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่

พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง