รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (EEC)

Release Date : 12-10-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (EEC)

พลเรือตรี กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (EEC) โดยมี หน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินการโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ (EEC)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง