รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

Release Date : 31-12-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด  พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ด่านตรวจร่วมเขาเกลือ ตำบลทับไทร  บริเวณแยกบ้านพังงอน ตำบลทับไทร  บริเวณสามแยกบ้านจางวาง ตำบลหนองตาคง  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑