รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 28-12-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑