ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงาน "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้"

Release Date : 07-01-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมงาน "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้"

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมงาน "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" เพื่อบริจาคเงินให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบวาตภัยในภาคใต้ ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาค จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ณ ห้องส่ง ๕ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒