รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานปล่อยแถวรถ และกำลังพลในการช่วยเหลื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับพายุโซนร้อนปาบึก

Release Date : 03-01-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานปล่อยแถวรถ และกำลังพลในการช่วยเหลื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับพายุโซนร้อนปาบึก

พลเรือตรี สำเริง  จันทร์โส  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานปล่อยแถวรถ และกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๒ ช่วยเหลื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับพายุโซร้อนปาบึก ที่เคลื่อนเข้ามาในอ่าวไทย ณ หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒