รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซร้อนปาบึก

Release Date : 05-01-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซร้อนปาบึก

พลเรือตรี สำเริง  จันทร์โส  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากพายุโซร้อนปาบึก ที่พัดเข้ามาอ่าวไทย ณ ศูนย์อพยพศาลาประชาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒