ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแก่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และคณะนายทหารประจำเรือ

Release Date : 10-01-2019 17:47:08
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแก่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และคณะนายทหารประจำเรือ

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแก่ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช และคณะนายทหารประจำเรือ เนื่องในโอกาสที่นำเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒