รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 01-02-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือตรี สุทธิพงษ์  อนันตชัย  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังและสัตว์ทะเลหายาก ตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนับวันยิ่งถูกทำลายมากขึ้น ณ ห้องสมิหลา กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒