ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

Release Date : 07-02-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นาง Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาที่พ้นวาระปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒