ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย

Release Date : 07-02-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นาย Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือกับอุตสาหกรรมทหารของอังกฤษ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒