ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS JOHN C STENNIS

Release Date : 08-02-2019 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS JOHN C STENNIS

พลเรือเอก สุกิตติ  เสงี่ยมพงษ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบิน USS JOHN C STENNIS ตามคำเชิญของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร ในระหว่างเดินทางมาเยี่ยมเมืองท่าประเทศไทย ณ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒