เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนาตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 11-02-2019 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนาตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนา ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ คน ในโอกาสเข้ารับฟังโอวาทและรับของที่ระลึก ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือให้การต้อนรับกลุ่มผู้นำศาสนาตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง