รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”

Release Date : 03-02-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในกิจกรรม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก”

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์  รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด/หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมกับ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของเหล่าวีรชนไทย ที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยของแผ่นดินไทยไว้กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลา พิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติ และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒