เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามการขนส่งทางถนนและยุทธวิธีเหล่าทหารขนส่งทหารเรือ

Release Date : 04-02-2019 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามการขนส่งทางถนนและยุทธวิธีเหล่าทหารขนส่งทหารเรือ

พลเรือตรี มาศพันธุ์  ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามการขนส่งทางถนนและยุทธวิธี เหล่าทหารขนส่งทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะ และความชำนาญด่านการขนส่งทางถนน และตำบลส่งกำลังบำรุง กำหนดเส้นทางการฝึกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมี นาวาเอก นรินทร์ ขาวเจริญ ผู้อำนวยการกองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ เป็นผู้อำนวยการฝึก ณ กองบังคับการกองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกภาคสนามการขนส่งทางถนนและยุทธวิธีเหล่าทหารขนส่งทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง