กองทัพเรือจัดโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Release Date : 13-02-2019 00:00:00
กองทัพเรือจัดโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

กองทัพเรือจัดโครงการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยฐานทัพเรือกรุงเทพจัดส่งผู้แทนกองทัพเรือและกำลังพลของหน่วยร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒