ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙

Release Date : 12-02-2019 00:00:00
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมพิธีเปิด การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond) อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ พลโท แกรี่ เจ. โวเลสกี (LTG Gary J. Volesky) แม่ทัพน้อยที่ ๑ (First Corps) กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าร่วมด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ ๓ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 
 
  
  
  
  
  
 
    
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง