ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานเปิดค่ายกีฬาเยาวชนฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 02-04-2019 00:00:00
ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานเปิดค่ายกีฬาเยาวชนฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี ธนู อยู่สุขี ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดค่ายกีฬาเยาวชน ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ฐานทัพเรือสัตหีบ รองประธานชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ สมาชิกชมรม ผู้ปกครอง และเยาวชนค่ายกีฬา ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมพิธีฯ ณ อาคารพละศึกษา กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒