ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 07-04-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หาดท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒