รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมราชสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Release Date : 02-04-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมราชสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พลเรือตรี ภูมิพันธ์ุ นิลคำแหง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมกิจกรรมราชสักการะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒