องผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกจักรีบรมราชวงศ์

Release Date : 06-04-2019 00:00:00
องผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกจักรีบรมราชวงศ์

พลเรือตรี ภูมิพันธุ์  นิลคำแหง  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา อำเภอเมืองสงขาล จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒
 
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
องผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันระลึกจักรีบรมราชวงศ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง