รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

Release Date : 08-04-2019 00:00:00
 รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

พลเรือตรี ภูมิพันธุ์  นิลกำแหง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วยข้าราชการในทัพเรือภาคที่ ๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒