ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับและรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ จาก บริษัท เวคเตอร์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด

Release Date : 09-04-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับและรับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ  จาก บริษัท เวคเตอร์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับ และรับมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬานาวี เฉลิมพระเกียรติ จาก บริษัท เวคเตอร์ ไทยเทคโนโลยี จำกัด  ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒