หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่งกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเดินทางออกจากท่าเรือจุกเสม็ด

Release Date : 12-04-2019 00:00:00
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่งกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นเดินทางออกจากท่าเรือจุกเสม็ด

นาวาเอก จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ทำพิธีส่ง นาวาเอก Shingo Motomura ผู้บังคับหมู่เรือฝึก นาวาโท Eiji Karata ผู้บังคับการเรือ JS SUZUTSUKI และกำลังพลประจำเรือ กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เดินทางออกจากท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการกระชับความสัมพันธ์ และรับการส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒