หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับหมู่เรือกองทัพเรือมาเลเซีย

Release Date : 16-04-2019 00:00:00
หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับหมู่เรือกองทัพเรือมาเลเซีย

นาวาเอก จักรพันธ์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ นาวาโท แมทเชลเล่น บิน ออทแมน ผู้บังคับการเรือ KD GAGAH SAMUDERA นาวาโท โมฮาเมด นาเซอ บิน ไซดิน  ผู้บังคับการเรือ KD TEGUH SAMUDERA นาวาโท เมอฮาเมดไครุน บิน ซาคาเรีย ผู้บังคับการเรือ KD PAHANG และ นาวาตรี โมฮ์ด นอร์ ฮาดิดี้ บิน อิสเมล ผู้บังคับการเรือ KD GANYANG หมู่เรือกองทัพเรือมาเลเซีย ในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรี และรับการส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒