ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

Release Date : 18-04-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ตึกภูมิสิริ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่ิอวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง