รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับการเยี่ยมคำนับจากผู้บัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือในโอกาสที่นำหมู่เรือฝึกกองทัพเรือมาเลเซียเข้าเยือนประเทศไทย

Release Date : 17-04-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบรับการเยี่ยมคำนับจากผู้บัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือในโอกาสที่นำหมู่เรือฝึกกองทัพเรือมาเลเซียเข้าเยือนประเทศไทย

พลเรือตรี พิสิษฐ์ ทองดีเลิศ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี ดาโต้ อริส อดี้ ตาน บิน อับดุลเลาะห์ ผู้บัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ นาวาโท แมทเชลเล่น บิน ออทแมน ผู้บังคับการเรือ KD GAGAH SAMUDERA  นาวาโท โมฮาเมด นาเซอ บิน ไซดิน ผู้บังคับการเรือ KD TEGUH SAMUDERA  นาวาโท เมอฮาเมดไครุน บิน ซาคาเรีย ผู้บังคับการเรือ KD PAHANG  และ นาวาตรี โมฮ์ด นอร์ ฮาดิดี้ บิน อิสเมล  ผู้บังคับการเรือ KD GANYANG ในโอกาสที่นำหมู่เรือฝึกกองทัพเรือมาเลเซียเข้าเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรี และรับการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒