ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือและรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้นสำหรับการฝึก Southeast Asia – China Maritime Exercise 2019

Release Date : 10-04-2019 00:00:00
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือและรองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้นสำหรับการฝึก Southeast Asia – China Maritime Exercise 2019

พลเรือตรี อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ และ นาวาเอกอาวุโส Gao Xiucheng รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมในการจัดการประชุมวางแผนขั้นต้นสำหรับการฝึก Southeast Asia – China Maritime Exercise 2019 โดยจะจัดขึ้นที่เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีผู้แทนจากทุกประเทศในอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๓๖ นาย ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒