ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการแถลงข่าวไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้”

Release Date : 19-04-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการแถลงข่าวไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการแถลงข่าวไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ สนามที่ ๓ “ทหารเรือบินหลา ป้องสมุททารักษาเมืองใต้” ณ ลานศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒