สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019

Release Date : 28-04-2019 00:00:00
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันการแข่งขันเรือใบรายการ สัตหีบรีกัตต้า 2019 ในการนี้ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมในพิธีปิดฯ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒