ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย

Release Date : 08-05-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ รับเยี่ยมคำนับจาก นายเยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือรับเยี่ยมคำนับจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง