เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรม สายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด

Release Date : 09-05-2019 00:00:00
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรม สายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด

พลเรือโท กาญจน์  ดีอุบล  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "สายใยครอบครัวอบอุ่น ต้านภัยยาเสพติด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือ และครอบครัวเล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาว่างอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด อันจะเป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัว และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อเอาชนะยาเสพติดต่อไป ณ โรงแรมยูเรเซียชะอำลากูน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒