สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือนำสื่อมวลชมเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 13-05-2019 00:00:00
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือนำสื่อมวลชมเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดย นาวาเอก พาสุกรี วิลัยรักษ์ รองเลขานุการกองทัพเรือ และคณะ นำสื่อมวลชมเยี่ยมชมหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดังนี้ เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการสร้างเรือ , การปฏิบัติงานของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ค่ายตากสินมหาราช) จังหวัดจันทบุรี และ ชมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึกกองทัพเรือ ๒๕๖๒ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี  ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒