ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Release Date : 08-05-2019 00:00:00
ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้บัญชาทัพเรือภาคที่ ๓ รับเยี่ยมคำนับจาก พลเรือโท รณภพ กาญจนพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อประชุมหารือของชุดประสานงานทางคดี Seasteading และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องรับรองกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒