ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Release Date : 15-05-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง