รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับเรือ BNS PROTTOY กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

Release Date : 12-05-2019 00:00:00
รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับเรือ BNS PROTTOY กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

นาวาเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๓  ให้การต้อนรับเรือ BNS PROTTOY กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทย ระหว่าง ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือ และกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ภายหลังจากการเข้าร่วมงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ (International Fleet Review 2019) และเข้าร่วมงานสัมมนากองทัพเรือ ณ เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตลอดจนมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ กับกองทัพเรือ โดยจอดเรือ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒