คู่มือการให้บริการ

Release Date : 27-06-2015 09:25:25

1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ)

1.1 สถิติการสอบแข่งขันเข้ารับราชการกองทัพเรือ

1.2 แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

 


 

2. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     -  คู่มือการให้บริการของผู้รับบริการต่องานบริการผู้ป่วยนอก

     -  คู่มือการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

2.1 ผลทางสถิติการตรวจสุขภาพประจำปี

     -  สถิติจำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก

     -  สถิติจำนวนผู้มาระบบริการตรวจสุขภาพประจำปี

2.2 รายงานความพึงพอใจ

     -  การให้บริการของผู้รับบริการต่องานบริการผู้ป่วยนอก

     -  การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง