การอัญเชิญเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคลงน้ำ

Release Date : 24-07-2009 15:18:38
การอัญเชิญเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคลงน้ำ

ฝีพายเรือพระราชพิธีจากแผนกเรือราชพิธี กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ อัญเชิญเรือพระที่นั่ง และเรือรูปสัตว์ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ลงน้ำ และเคลื่อนจาก จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และท่าเรือวาสุกรี ไปยังอู่หมายเลข ๑ และ อู่หมายเลข ๒  อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
 
  
  

 
  
  

 
  
  
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การอัญเชิญเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคลงน้ำ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง