ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

Release Date : 28-07-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์ ภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒