ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” สนามที่ ๕

Release Date : 30-07-2019 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” สนามที่ ๕

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีย์ “จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟากฟ้าสู่มหานที” สนามที่ ๕ รายการ "ทหารเรือไทยเทิดไท้องค์มหาราชามหาราชินี" โดยมี พลเรือเอก กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ ประธานกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬากองทัพเรือ / ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ  พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนนายกเมืองพัทยา  คุณภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และคุณเชษฐ์  รมยะนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ชายหาดอ่าวเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒