เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ

Release Date : 31-07-2019 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ

พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เหล่าทหารขนส่ง จำนวน ๙๗ นาย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒