รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

Release Date : 06-08-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี สำเริง  จันทร์โส  รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ให้การต้อนรับและรับการเยี่ยมคำนับจาก นาวาเอก ศุภชัย  ธนสารสาคร  รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย ของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และรับฟังบรรยายสรุปการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒