รองผู้บัญชาการทหารเรือนำข้าราชการกองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

Release Date : 12-08-2019 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือนำข้าราชการกองทัพเรือจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

พลเรือเอก โสภณ  วัฒนมงคล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ นำข้าราชการกองทัพเรือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และ พิธีตักบาตรพระ ภิกษุ สามเณร จำนวน ๘๘ รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒